Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door Regiocompas.nl Webdesign & Grafisch ontwerp KvK Groningen 01127808  

Offertes

 1. Alle offertes van Regiocompas.nl zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Offertes en prijsopgave door Regiocompas.nl blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Regiocompas.nl.
 3. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

Opdracht

 1. Wanneer akkoord is gegaan met de offerte, word er een zogeheten proefschets gemaakt.
 2. Wanneer akkoord gegaan is met deze schets, wordt er overgegaan tot het uitvoeren van de opdracht.
 3. Na oplevering van deze opdracht, word de factuur uitgeschreven.

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling aan Regiocompas.nl dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. (Tenzij anders vermeldt op de factuur.)
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van 5 dagen vastgesteld.
 3. Indien opdrachtgever na deze termijn niets tijdig heeft betaald, word er een nieuw factuur gemaakt met 20.50 euro als herinneringskosten.
 4. Mocht de betaling na herhaaldelijk verzoek niet volgen, behouden wij ons het recht voor om de website (tijdelijk) offline te plaatsen totdat aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Opzeggen van hosting en webdesign

 1. Opzeggen doet u via e-mail of brief, waarbij de ontvangstbevestiging van uw opzegging als opzegdatum geldt.
 2. Het betreft jaarabonnementen, die stilzwijgend verlengd worden. Opzeggen ten minste 2 maand vóór de verlenging.

Update van WordPress.

 1. Het is belangrijk dat je WordPress en de op de site geïnstalleerde plugins regelmatig update.
 2. Regiocompas is niet verantwoordelijk voor de verkeerde updates of verkeerde aanpassingen die niet door Regiocompas zijn uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

 1. Regiocompas.nl is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Regiocompas.nl doorgevoerd.
 2. Regiocompas.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en Hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 3. Regiocompas.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in aangeleverde teksten of martiaal.

Verplichting van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Regiocompas.nl mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Copyright

 1. Alle aan Regiocompas.nl verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Regiocompas.nl ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Regiocompas.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Privacyrechten

 1. Uw persoonsgegevens worden door Regiocompas.nl slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en Hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Laatst bijgewerkt: 19 april 2015

Neem contact met ons op

Neem contact op